Kom i gang 

For å kunne tjene ekstra penger på dataregistrering behøver du både litt opplæring, samt tilgang til nødvendig programvare og nødvendige maler. Du behøver naturligvis også tilgang til arbeidsoppgaver. Dette kan du få gjennom flere nettsider, men den som er desidert mest populær blant norske brukere er My Data Team Global. De er rimelige, seriøse og ikke minst brukervennlige.


Mange nordmenn har allerede skaffet seg en pen ekstra inntekt gjennom medlemskap i My Data Team Global og de har et meget godt rykte både i Norge og i utlandet. En stor fordel med denne aktøren er at du kun betaler en engangsavgift for medlemskap. Det gir deg tilgang til arbeid, opplæring, samt nødvendig programvare og ytterlige kostnader vil ikke forekomme. I skrivende stund er prisen omlag 50 dollar, noe som er rimelig sammenlignet med lignende muligheter til ekstra inntekt fra internett. Denne avgiften er nødvendig for å dekke kostnadene ved å drive denne tjenesten, samtidig som eieren naturligvis også skal tjene noen kroner.


My Data Team Global

Vi nevner kort at My Data Team Global har i overkant av 20 000 bedrifter som gir dem og deres medlemmer kontinuerlig tilgang på arbeid. Videre gir deg en meget grundig opplæring som vil ta deg mellom fem og ti timer. Ellers får du ikke bare tilgang til nødvendig programvare, men også nyttige hjelpemidler som rettskrivningsprogram med mer. Til slutt nevner vi at du kan regne med en ekstra inntekt på om lag kroner 6000 allerede etter en mnd.


Hvorfor finnes denne muligheten? 

Denne gode muligheten til å tjene ekstra penger eksisterer naturligvis ikke fordi noen ønsker å være snille. Denne inntektsmuligheten eksisterer fordi du er rimelig arbeidskraft. I stedet for å ansette personer, med alle kostnadene det medfører, velger stadig flere bedrifter å betale andre for det arbeidet som utføres. Det vil med andre ord si at noen sannsynligvis har mistet sitt arbeid for at vi skal få denne muligheten til ekstra inntekt. Det kan virke hardt og brutalt, men "that`s business".


Sjekk gjerne siden jobb-hjemme.com for flere muligheter til en ekstra inntekt online. Ellers finner du en god del mer tradisjonelle deltidsjobber på finn.no

En av de desidert beste mulighetene til en ekstra inntekt fra internett er registrering av enkle tekster og lignende. Vi kommer tilbake til hva dette innebærer, men først litt om denne gode muligheten til å tjene ekstra penger. På sikt er det faktisk også mulig å skaffe seg mer enn bare ekstra penger fra denne typen arbeid, noe mange mennesker har benyttet seg av. 


Som tidligere nevnt har vi først og fremst fokus på betalte spørreundersøkelser, men vi presenterer også noen andre muligheter til å tjene ekstra penger på internett. Det finnes faktisk mer enn hundre slike muligheter, men lang i fra alle er like gode. Videre er det slik at mange av disse metodene av forskjellige grunner ikke egner seg for nordmenn. På denne bloggen presenterer vi kun de 5-6 beste mulighetene. Muligheter som alle kan benytte til å skaffe seg en pen ekstra inntekt. 


Å registrere enkle data for bedrifter og andre oppdragsgivere er absolutt en slik mulighet. Faktisk vil vi hevde at dette er den beste muligheten til å tjene ekstra penger på nett, noe som støttes av flere artikler i anerkjente media både i USA og i Europa. Vi understreker at vi mener dette er den beste muligheten til ekstra inntekt, som ikke krever utdannelse eller erfaring.


Nyttig om data entry jobs 

Denne muligheten til en god ekstra inntekt går som nevnt ut på å registrere enkle tekster og lignende. Det vil si at du skal legge tall og tekst inn på forskjellige skjema. Du får tilgang til ferdige skjema og maler, noe som gjør arbeidet enkelt. Din oppgave blir ganske enkelt å skrive inn tall og tekst på riktig sted. Dette er med andre ord en mulighet til ekstra inntekt som alle kan benytte seg av. 


Tall og tekst som du skal registrere kan komme fra notater, arbeidsdokumenter, lydfiler, med mer. Vi går ikke nærmere inn på dette fordi din oppdragsgiver vil gi deg all nødvendig informasjon. Vi nevner bare nok en gang at dette er en god mulighet som alle kan benytte til å skaffe seg en ekstra inntekt på internett. Videre vil vi presisere at dette er en mulighet til å tjene ekstra penger. Du får en god timebetaling for det arbeidet du utfører, et arbeid som du kan gjøre når du selv ønsker. Du vil imidlertid ikke bli rik på denne måten og du må som nevnt arbeide for lønnen.  

Tjen ekstra penger med data entry jobs

Betalte Spørreundersøkelser