Betalte Spørreundersøkelser

Troverdighet er noe du må gjøre deg fortjent til og samtidig noe du kan miste med en eneste feil tweet. For å bygge opp troverdighet må du blant annet sørge for at dine påstander er korrekte og kan dokumenteres. For å unngå og miste troverdighet må du først og fremst unngå å markedsføre dårlige produkter hvor du ikke kan stå inne for kvaliteten.


Spamming er enkelt og greit noe du bør holde deg unna og som raskt vil ødelegge dine muligheter til å tjene penger. Ikke overdriv bruken av Twitter og unngå meningsløse tweets, samt for mange gjentakelser av det samme tilbudet.


Nisjen du har valgt bør du i størst mulig grad holde deg til. Personer som følger din Twitter-konto hvor du kommer med tips og nyheter innen skjønnhetsprodukter vil raskt forsvinne når du begynner å promotere kredittkort eller annet som ikke er relevant.


Ekte følgere med interesse for din nisje og det du skal markedsføre er naturligvis viktig for å kunne tjene penger. Det skaffer du gjennom å være aktiv på twitter, gjennom å promotere kontoen din, samt gjennom å følge tipsene i denne artikkelen. Ikke kjøp følgere, det funker aldri!


Twittringen din bør alltid følge noen grunnleggende punkter og kort forklart betyr det at du skal vise folkeskikk. Tenk på dine følgere som potensielle kunder som «alltid har rett». Vær høflig, imøtekommende og vis så langt som mulig interesse for de som følger deg på Twitter.


En ekspert er en person vi lytter til, som vi vanligvis stoler på og som vi gjerne tar imot anbefalinger fra. Å kunne fremstå som en ekspert innen din nisje vil med andre ord øke mulighetene til å tjene penger og sannsynligvis er du allerede en ekspert innen det du driver med. Poenget er at du må få frem dette, både gjennom å komme med fakta som alltid stemmer, samt gjennom å komme med nye og interessante fakta. Å kunne være den første som deler siste nytt innen din nisje vil for øvrig alltid være en sikker vinner.


www.inc.com/twitter siden finner du flere tips om Twitter

Her finner du flere inntektsmuligheter

Her kan du lese om inntektsmuligheter knyttet til YouTube

Det å tjene penger ved hjelp av Twitter er langt mer krevende enn betalte spørreundersøkelser, men samtidig er også inntektspotensialet mye større. Dersom du har det som skal til kan du med andre ord tjene gode penger ved hjelp av denne mikrobloggtjenesten, først og fremst gjennom forskjellige former for markedsføring. Et annet alternativ er å arbeide for andre og være fornøyd med en forholdsvis vanlig timelønn.


Hva er det som skal til?

Dersom du ønsker å arbeide for andre, kan faktisk litt grunnleggende kunnskap om Twitter være alt som skal til. Da kan du nemlig skaffe deg arbeid gjennom jobbformidlere som dette nettstedet. Dersom du skal lykkes på egenhånd kreves det en god del mer og vi kan gjerne skille mellom to forskjellige utgangspunkt. Enten må du ha et eller flere produkter som du skal markedsføre og eventuelt selge, eller så må du være så flink at andre vil betale deg for din tid. Sistnevnte medfører nok at du må kunne dokumentere din erfaring og din ekspertise, slik at du har reelle muligheter til å selge dine tjenester som en slags konsulent.


Her finner du tips om det å tjene penger som oversetter

Her finner du tips om en god online jobbmulighet

Her finner du betalte spørreundersøkelser


Promoter egne produkter

Dersom du har noe du skal selge og/eller markedsføre, så er Twitter absolutt noe du bør benytte. Denne tjenesten egner seg nemlig godt både til markedsføring, samt til kundekontakt og dersom du gjør ting riktig kan du tjene mye penger. Dine tjenester som personlig trener, eller som konsulent innen webdesign, din nye nettbutikk, kaffebaren du er medeier i, bloggen din hvor du tjener penge på annonser, med mer. Det meste kan promoteres via Twitter og det meste bør promoteres via Twitter.


Hvordan lykkes?

Nøyaktig hva som skal til for å lykkes med Twitter vil blant annet avhenge av hva du skal markedsføre, samt hva som er din målgruppe. Noen generelle forutsetninger gjelder imidlertid for alle og den viktigste av disse er nok troverdighet. Videre er det viktig å unngå spamming, å holde seg til en nisje, å skaffe ekte følgere som har en reell interesse for din nisje, å behandle dine følgere riktig, samt å fremstå som en ekspert innen ditt område. 

Vil du tjene penger ved hjelp av Twitter?