Betalte Spørreundersøkelser

Kom i gang 

Du vil ikke bli rik på denne typen skrivejobb, men du kan forvente en god timelønn og en meget pen ekstra inntekt. For en artikkel vil du vanligvis tjene fra 50 til 100 dollar og med tanke på hvor korte disse artiklene er, så er dette meget godt betalt. Legg merke til at når du melder deg på et team som tilbyr deg å tjene penger gjennom en skrivejobb, vil du få tilgang til programvare og andre hjelpemidler som gjør det mulig å skrive flere artikler i timen. Blant annet finnes det såkalt spinning programmer som forandrer en artikkel til flere forskjellige. Enkelt, greit og en effektiv metode for deg som ønsker en ekstra inntekt på nett. 


Det desidert beste og mest populære teamet er Writing Jobs Online. Det har mange norske medlemmer og gir meget gode muligheter til en ekstra inntekt. Du kan både velge hvilke tema du vil skrive om, samt hvilken type tekster du ønsker å skrive. Alt er tilrettelagt for å gjøre det enklest mulig for deg og Writing Jobs Online er det temaet som gir høyeste betaling for denne typen skrivejobber. 


Det eksisterer hundrevis av lignende programmer, men vær oppmerksom på at de fleste av disse til dels er useriøse aktører som utnytter ditt ønske om å tjene ekstra penger på nett. I artikkelen Tjene ekstra penger, kan du lese om en annen god mulighet til en ekstra inntekt.Du kan skaffe en ekstra inntekt med oversetting

Du kan skaffe en ekstra inntekt med betalte spørreundersøkelser

Du kan gå for lettjente penger

Du kan sikre deg en meget pen ekstra inntekt ved å skrive artikler for nettsteder og blogger. Behovet for slike korte artikler er enormt og svært mange har lykkes med å tjene penger gjennom en skrivejobb. Du behøver vanligvis ingen forkunnskaper eller erfaring for å kunne skaffe deg en ekstra inntekt som artikkelforfatter. En time eller to med arbeid hver dag, vil faktisk kunne gi den mest uerfarne en meget god timelønn. Mot slutten av artikkelen finner du den desidert beste muligheten til skrivejobb på nett.


Millioner av nettsteder har hver dag behov for nytt innhold. Mange av disse drives av personer som rett og slett ikke har tid til å skrive selv og der ligger din mulighet til en ekstra inntekt. Et nettsted kan gi vanvittig store inntekter og personene som står bak betaler gladelig en pen timelønn for nytt innhold. Nytt og relevant innhold er nemlig en av de viktigste faktorene for å kunne tjene penger på nett, vel å merke dersom du driver et nettsted. Innhold er blant de viktigste kriteriene når Google og andre Søkemotorer rangerer nettsider. En førsteplass på Google sine søkeresultat kan være verdt enorme summer og derfor betaler nettstedseiere gladelig for dette. En førsteplass på Google kan være verdt summer de fleste av oss ikke kan drømme om. Men, alle kan skaffe seg en ekstra inntekt ved å benytte mulighetene som konkurransen om gode rangeringer medfører. 


Ekstra inntekt for alle 

Som nevnt kan alle i utgangspunktet skaffe seg en ekstra inntekt gjennom en skrivejobb. Det skyldes at artiklene som skal skrives er svært enkle. Du skal ikke skrive artikler som blir plassert på førstesiden av et nettsted. Du skal skrive artikler som brukes som bakgrunnsstoff og som først og som er ment like mye for søkemotorer som for lesere. En annen faktor som spiller inn er at mange besøkende på et nettsted ikke har heller dårlige engelsk kunnskaper. Et enkelt og folkelig språk er derfor noe mange nettsteder fortrekker. Det er årsaken til at alle kan benytte denne muligheten til å tjene penger på nett. Ved hjelp av et gratis oversettelses program som Google Translate, kan alle skaffe seg en ekstra inntekt som artikkelforfatter. Vel å merke dersom du har jevnlig tilgang til internett.


 Her er et lite eksempel på hvor enkelt du faktisk kan skaffe deg en pen ekstra inntekt. Du har meldt deg på et program som tilbyr deg å tjene penger på nett gjennom skrivejobber. Du får så en forespørsel om å skrive fem artikler på om lag 400 ord som omhandler klær og sko. Du får også beskjed om tre nøkkelord som skal være med i tittel og tekst. Det er stort sett det hele. Du skriver så fem litt forskjellige artikler, leverer disse og dermed er du i gang med å skaffe deg en ekstra inntekt. Du vil raskt komme inn i denne måte å skrive på og da skriver du enkelt slike artikler på kort tid. 

Skaff en ekstra inntekt med en nettbasert skrivejobb