Betalte Spørreundersøkelser

Her er et par eksempler som viser hvorfor betalte markedsundersøkelser eksisterer, samt hvorfor dine meninger er så verdifulle. Dette er to tilfeldig valgte eksempler, men de får frem viktigheten av markedsundersøkelser.


En leverandør av videospill skal lansere en ny utgave av et populært spill, samt et helt nytt spill. De bruker markedsundersøkelser til å bestemme utviklingen av disse spillene. Du får tilsendt en undersøkelse og svarer på generelle spørsmål om videospill, hvilke type spill du foretrekker, hvilke endringer du ønsker på eksisterende spill, hva som er bra/dårlig, med mer. Resultatene fra alle deltagerne blir så analysert og brukt til å bestemme endringer i den nye utgaven, samt til å bestemme hvilket nytt spill de skal satse på. Du har tjent penger på å delta i betalte markedsundersøkelser, mens leverandøren har fått viktig informasjon som vil øke deres muligheter til å tjene penger.


Et selskap har utviklet planer for å produsere tre nye båter. Stor konkurranse har imidlertid ført til at kun en av disse båtene skal produsere. For å finne ut hvilken båt de skal satse på benyttes markedsundersøkelser. Hvilken båt foretrekker du? Hva er viktig når du skal velge båt? Hvor mye er du villig til å betale for en bestemt type båt? Svarene på slike spørsmål vil gi denne bedriften et grunnlag for å velge hvilken båt som vil gi best salg. Som du ser gir betalte markedsundersøkelser verdifull informasjon til den som har bestilt undersøkelsen. Fordelen for deg er at du kan tjene penger og samtidig påvirke utviklingen av nye produkter. 


Betalte Markedsundersøkelser for deg 

Som du ser av eksemplene er ikke alle betalte markedsundersøkelser egnet for alle. Du oppgir vanligvis dine interesser når du melder deg på spørreundersøkelser. Du vil så bli tilsendt markedsundersøkelser som er relevante for deg. Det sikrer selskapet som har bestilt undersøkelsen relevant informasjon og det sikrer deg interessant og betalte markedsundersøkelser.


Det fremgår også av eksemplene at det er viktig å svare skikkelig på alle markedsundersøkelser du deltar i. Dine svar og meninger vil påvirke viktige beslutninger, noe som er årsaken til at du kan tjene penger på denne måten. Selskapene som tilbyr betalte markedsundersøkelser har erfarne markedsførere som sjekker svarene for åpenbare feil og dårlige svar. Useriøse deltakere vil med andre ord bli fjernet rimelig kjapt. Det betyr ikke at du må bruke lang tid på spørreundersøkelser. Ærlige og enkle tilbakemeldinger er det som skal til for å kunne tjene penger på markedsundersøkelser.

Betalte markedsundersøkelser er en mulighet til å tjene penger som eksisterer fordi markedsføring er milliardindustri. Selskaper som utfører spørreundersøkelser tjener store penger, noe de gjør på grunn av deltagerne. For å sikre seg mange og motiverte deltagere er de villige til å betale og dermed er mulighetene til å tjene penger på betalte markedsundersøkelser til stede. 


La oss først av alt fastslå at betalte markedsundersøkelser er ærlig "arbeid". Det er forholdsvis lettjente penger som du kan tjene uten forpliktelser, men like fult er dette ærlig arbeid. De meningene du gir uttrykk for har verdi for selskapene som ber om informasjonen. Faktisk er denne meningen verdifull og det er helt naturlig at du kan tjene penger på den. Betalte markedsundersøkelser er ganske enkelt noe som både du og selskapene som står bak tjener på.Hvem betaler deg? 

Det er selskaper som utfører markedsundersøkelser som betaler deg for å delta i undersøkelser og i denne artikkelen finner du en oversikt med gratis muligheter. Pengene kommer imidlertid egentlig fra bedriftene som bruker resultatene fra slike undersøkelser. Det kan for eksempel være Coca Cola som betaler Toluna for å utføre en markedsundersøkelse om en ny reklamekampanje. Toluna betaler så deg for å delta i denne undersøkelsen. 


Coca Cola vil i dette tilfellet benytte svarene til å evaluere sin reklamekampanje og til å gjøre eventuelle endringer på nye kampanjer. I dette ligger det enorme summer og det er selve grunnlaget for at du kan tjene penger på betalte markedsundersøkelser. Toluna og andre aktører som gjennomfører spørreundersøkelser er avhengige av mange deltakere med motivasjon for å svare skikkelig på spørsmålene. Det får de ved å betale deltagerne. ​

Hvorfor finnes betalte markedsundersøkelser?