Hvor mye penger du kan tjene på betalte spørreundersøkelser varierer mye. Først og fremst vil det avhenge av hvor mange spørreundersøkelser du besvarer, samt hvordan du får tilgang til disse undersøkelsene. 


De norske mulighetene til betalte spørreundersøkelser har det til felles at de er gratis, noe som naturligvis er en stor fordel. Bakdelen med denne type markedsundersøkelser er at betalingen ikke er den beste. Det er imidlertid fullt mulig å tjene greie penger på denne måten og 3000 kroner per måned er absolutt ikke et urealistisk mål. Egentlig grei betaling for et enkelt og interessant arbeid som betalte spørreundersøkelser tross alt er. Her finner du en oversikt med gratis betalte undersøkelser.


Globale Spørreundersøkelser 

Dersom du deltar i engelskspråklige spørreundersøkelser er mulighetene til å tjene penger mye større. Bakdelen er at du må betale noen kroner for å få denne muligheten. Det skyldes at det kreves mye arbeid for å oppdatere lister med gode betalte markedsundersøkelser. De som utfører dette arbeidet krever naturlig nok betaling, men heldigvis er det ikke snakk om store summer. En engangs innmeldingsavgift på 150 – 250 kroner vil vanligvis gi deg den informasjonen og de undersøkelsene du har behov for. 


De fleste som har valgt å tjene penger på spørreundersøkelser har dette som en ekstra inntekt, men spesielt i USA er det også mange som lever av betalte spørreundersøkelser. Det er med andre ord mulig å tjene gode penger på globale undersøkelser, men det krever at du finner nettsteder som ikke er useriøse og som også er rettet mot internasjonale brukere. Useriøse sider tilbyr deg dårlig oppdaterte lister med betalte spørreundersøkelser som ikke gir særlig med penger. I denne artikkelen kan du lese mer om denne muligheten, samt finne noen gode muligheter til å tjene penger på spørreundersøkelser fra engelskspråklige nettsteder. 


Tips om gratis muligheter 
For å kunne tjene penger på de norske mulighetene er det noen tips du bør få med deg. Først og fremst bør du melde deg på flere aktører, da det er umulig å tjene mye penger fra en enkelt leverandør av markedsundersøkelser. Dette er som nevnt gratis, så det er bare å sette i gang med å melde seg på. Velg minimum 4-5 nettsteder som tilbyr deg å tjene penger på betalte spørreundersøkelser. Du svarer kun på de undersøkelsene du ønsker og du kan når som helst melde deg av denne muligheten.

Nyttige tips om betalte spørreundersøkelser

Betalte Spørreundersøkelser

Videre er det viktig å velge de beste undersøkelsene. Dersom du får fire betalte spørreundersøkelser tilsendt i løpet av en dag, bør du for eksempel velge å besvare de to som gir best betaling. Du vil naturlig nok tjene mest penger på å besvare alle fire, men målet bør være å få tilsendt så mange markedsundersøkelser at du kan velge de som gir deg mest penger, eller best timebetaling. Med litt erfaring finner du kjapt ut av dette. 


Utfylling av Spørreundersøkelser 

Dersom du skal tjene penger på betalte spørreundersøkelser bør du fylle ut din egen profil der du blir bedt om dette. Det kan for eksempel være spørsmål om dine hobbyer, interesser, hvor du jobber eller studerer, om du har bil, med mer. Ved å fylle ut slike profiler kan leverandøren av spørreundersøkelser plasserer deg i forbrukergrupper og dermed øker din mulighet til å tjene penger på spørreundersøkelser betraktelig. 


Hvordan tjene penger?

Som vi har nevnt er det også viktig å besvare undersøkelsene skikkelig. Det vil ikke bare sikre deg tilgang til flere betalte spørreundersøkelser. Det vil også kunne gi deg tilgang til fokusgrupper, lengre undersøkelser og lignende. Det vil si muligheter til meget god timebetaling og en meget hyggelig sum penger. Ikke overdriv, bare svar oppriktig på spørsmålene og dine muligheter til å tjene penger på spørreundersøkelser vil øke betraktelig. 


Vær tålmodig 

Du vil raskt komme i gang med å tjene penger på spørreundersøkelser, men det kan gå noen uker før de beste mulighetene dukker opp. Ikke gi opp fordi du synes betalingen er for dårlig. For de aller fleste vil den bedre seg når man har bevist at man svarer skikkelig på undersøkelsene man deltar i. Alt for mange gir opp betalte spørreundersøkelser fordi de tjener for dårlig den første uke. Vær litt tålmodig, så vil du se at markedsundersøkelser er en fin mulighet til å tjene penger.


  • Klikk for å lese om skrivejobber
  • Klikk for å lese om data entry jobs
  • Klikk for å lese om inntekter fra YouTube
  • Klikk for å lese om inntekter fra et eget nettsted
  • Klikk for å lese om lett tjente penger