Betalte Spørreundersøkelser

For godt til å være sant?

Nei, dette er faktisk en reell mulighet til lettjente penger. Vi forstår godt at du er skeptisk til dette, men tenk gjennom hvorfor denne muligheten eksisterer. Et spill som blir populært betyr at de som står bak kan tjene flere titalls og ikke hundretalls millioner. Det er da naturlig at det legges mye arbeid ned i prosessen med å utvikle nye spill. Spill som til syvende og sist skal kjøpes av kunde, nemlig deg. Din mening og dine innspill har derfor meget stor verdi for de som utvikler spill og det er denne meningen som kan gi deg lett tjene penger. 


La oss si at et selskap betaler 400 personer for å teste et spill som skal lanseres. Hver av disse personene får 1500 kroner for arbeidet. Kostanden for firmaet er da 600 000 kroner, noe som kan virke mye. Men, la oss si at tilbakemeldingene fra disse testpersonene fører til en endring i spillet, en endring som øker salget med og inntektene til selskapet med 50 millioner kroner. Da forstår du hvorfor slike selskap er villige til å betale, samt hvorfor denne muligheten til lettjente penger eksisterer.


Dette er bare et eksempel, men det er et realistisk eksempel. Det er naturlig at potensielle kunder vil oppdage feil og mangler ved et spill. Mangler som profesjonelle spillutviklere lett overser fordi de har en annen innfallsvinkel. Som nevnt må det å teste spill være selve definisjonen på lettjente penger. Dette er en reell mulighet til å tjene penger på nett, men det betinger at du skaffer deg innpass i dette markedet. Muligheten nevnt ovenfor er den mest populære seriøse muligheten og du kan tjene om lag 200kr timen på å jobbe som spilltester gjennom det nettstedet.


Sjekk denne muligheten til å tjene ekstra penger hjemmefra

Du kan tjene gode penger med en oversetter jobb

Det er ikke bare spørreundersøkelser som gir muligheter til lettjente penger. Markedsføring er en bransje som omsetter for enorme beløp og den byr på flere gode muligheter til å tjene penger. I Norge er nok betalte spørreundersøkelser den mest kjente av disse, men det å få betalt for å spille data og videospill er en vel så god mulighet. Å skaffe seg en ekstra inntekt på å teste spill må være selve definisjonen på lettjente penger. 


Hvorfor er dette mulig?

Som for markedsundersøkelser, har også denne muligheten til lett tjente penger bakgrunn i markedsføring og produktutvikling. Spill til PC, Playstation, Nintendo, med mer er milliardindustri og selskapene som står bak bruker enorme summer på å utvikle nye spill, samt nye utgaver av spill som allerede er populære. Det er her din mulighet til lettjente penger ligger. Disse selskapene bruker nemlig gladelig penger på å få din tilbakemelding. Denne muligheten til å tjene penger på nett betyr med andre ord at du kan skaffe deg en ekstra inntekt gjennom å teste spill som enda ikke er lansert. Det er ikke bare en fin mulighet til lett tjente penger, men også en meget interessant og spennende jobbmulighet. 


Kom i gang 

Utfordringen er rett og slett å få muligheten til lettjente penger som spilltester. Den desidert beste muligheten er å benytte deg av nettsteder som formilder slike muligheter. Det finnes mange slike nettsider, men vær oppmerksom på at ikke aller er like seriøse. En av de beste og mest seriøse aktørene finner du her. Denne siden har flere fornøyde norske medlemmer, som har valgt å benytte denne muligheten til lettjente penger. Du kan også skrive en søknad til eventuelle oppdragsgivere, men sjansen for å komme gjennom er dessverre meget liten dersom du ikke har de rette kontaktene og/eller kjennskap til bransjen.


Fordeler med en spilltesterjobb

Fordelene med å tjene penger på nett gjennom å teste spill er flere. For det første er dette virkelig lettjente penger. Du skal lete lenge for å finne en lignende mulighet, noe vi har gjort uten resultat. Andre fordeler er friheten som følger med. Du bestemmer selv når du vil benytte denne muligheten til å tjene penger på nett og di bestemmer til en viss grad hvor mye penger du ønsker å tjene. Dette er ganske enkelt en mulighet til lettjente penger som både er morsom, spennende og interessant. 

Lettjente penger som spilltester